• 0533 552 3971
  • Güzelyalı Mah. 81181 Sok. Fazilet Kibritoğlu Apartmanı Kat 1 Daire 2 (Ramazanoğlu Camii Karşısı Groseri Üstü) Çukurova / ADANA
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması | ATA Çocuk Diş Kliniği - Uzm. Dt. Arzu SOYGUN
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kişisel Verilerin Korunması

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması

 

*6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme Metni*

 

*Arzu SOYGUN Diş Hekimi Muayanehanesi Kişisel Veri Aydınlatma Metni*

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) çerçevesinde Arzu SOYGUN Diş Hekimi Muayanehanesi olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve gizliliğine özel önem gösteriyoruz. Kişisel verilerinizi işlerken KVKK ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak adım atıyoruz. Aşağıda, kişisel verilerinizin nasıl işlendiği ve korunduğuna dair bilgi alabilirsiniz.

 

*Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı*

 

Arzu SOYGUN Diş Hekimi Muayanehanesi olarak, KVKK'nın getirdiği yükümlülükleri yerine getirme amacıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu metin, kişisel verilerinizin hangi amaçla ve nasıl işlendiğini, kimlere aktarılabileceğini, haklarınızı nasıl kullanabileceğinizi ve kişisel verilerinizin nasıl korunduğunu açıklamaktadır.

 

*Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri*

 

Kişisel verileriniz, Arzu SOYGUN Diş Hekimi Muayanehanesi olarak sizlere en iyi hizmeti sunabilmek, sağlık hizmetlerini etkili ve güvenli bir şekilde sağlayabilmek, yasal yükümlülükleri yerine getirmek, faaliyetlerimizi planlamak ve yönetmek, hasta memnuniyetini artırmak, iletişim kurmak ve sağlık hizmetlerini geliştirmek gibi amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

 

Kişisel verilerinizin işlenme hukuki sebepleri, sağlık hizmetlerinin yürütülmesi, kamu düzeninin korunması, rızanızın bulunması, sözleşmenin ifası, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, meşru menfaatlerin korunması gibi hukuki temellere dayanmaktadır.

 

*Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi*

 

Kişisel verileriniz, başta randevu sistemimiz olmak üzere çağrı merkezi, internet sitemiz, sosyal medya platformları, yazılı, sözlü veya elektronik olarak toplanmaktadır. Ayrıca tedavi süreçleriniz, sağlık hizmetleri ve idari işlemleriniz kapsamında oluşturulan veriler de işlenmektedir.

 

*Kişisel Verilerinizin Aktarılması*

 

Kişisel verileriniz, yasal düzenlemelere ve KVKK'ya uygun olarak; kamu kurumlarına, sağlık sigortası şirketlerine, anlaşmalı bankalara, avukatlık ofislerine, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım amaçlarıyla işbirliği yapılan sağlık kuruluşlarına ve denetim amaçlarıyla yetkili kurumlara aktarılabilmektedir.

 

*Kişisel Verilerinizin İşleme ve Saklama Süreleri*

 

Kişisel verileriniz, işlenme amaçları doğrultusunda ve ilgili mevzuata uygun süreler boyunca saklanmaktadır. Verileriniz, ihtiyaç duyulduğu sürece veya yasal sürelerin sona ermesi durumunda silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

*Haklarınız*

 

KVKK'nın 11. maddesi kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili çeşitli haklara sahipsiniz. Bu haklar arasında veriye erişim hakkı, verinin düzeltilmesi, silinmesi, işlenmesinin durdurulması ve aktarımı gibi

 

 haklar bulunmaktadır. Bu haklarınızı kullanmak istediğinizde bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

*Veri Sorumlusu*

 

Arzu SOYGUN Diş Hekimi Muayanehanesi olarak, kişisel verilerinizin korunması konusunda sorumluluk taşıdığımızı ve KVKK hükümlerine uygun şekilde işlemekte olduğumuzu taahhüt ederiz. Kişisel verilerinizi korumak ve haklarınızı güvence altına almak bizim önceliğimizdir.

 

Daha fazla bilgi almak veya kişisel verilerinizle ilgili haklarınızı kullanmak için lütfen bize başvurun:

 

Adres: Arzu SOYGUN Diş Hekimi Muayanehanesi Güzelyalı Mah. 81181 Sok. Fazilet Kibritoğlu Apartmanı Kat 1 Daire 2 (Ramazanoğlu Camii Karşısı Groseri Üstü) Çukurova / ADANA
İletişim Telefonu: 0533 552 3971

*Sonuç olarak*, Arzu SOYGUN Diş Hekimi Muayanehanesi olarak kişisel verilerinizi gizlilik ve güvenlik ilkeleri çerçevesinde işlemekte ve korumaktayız. KVKK kapsamında size sunulan hakları kullanmak için her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sizinle sağlıklı bir işbirliği ve iletişim sürdürebilmek adına bu konuları önemsiyor ve hassasiyet gösteriyoruz.